Zwrot towaru

Kupujący, który dokonuje zakupu w naszym sklepie internetowym ma prawo odstąpić od umowy. Z tego odstąpienia można skorzystać w ciągu 30 dni od daty dostarczenia zamówienia, o czym firma jest informowana przez firmę kurierską. Kupujący nie musi podawać przyczyny swojej decyzji. Powyższe prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie kupujących będących osobami fizycznymi, którzy nabywają lub wykorzystują towary i usługi w celach niezwiązanych z ich działalnością zawodową lub zarobkową.

Jeżeli konsument otrzymał już towary i odstąpił od umowy, musi je zwrócić lub przekazać firmie lub osobie upoważnionej przez firmę do tego, niezwłocznie lub najpóźniej w ciągu 30 dni od powiadomienia. Uważa się, że konsument zwrócił towary w terminie, jeżeli odesłał je przed upływem 30-dniowego terminu zwrotu. W przypadku takiego odstąpienia od umowy konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób nie niezbędny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonalności. W przypadku zwrotu produktów zgodnie z przepisami ww. ustawy konsument nie ponosi żadnych kosztów poza kosztami bezpośredniego zwrotu towaru.

Przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od zakupu, konsument może dokonać oględzin i przetestować produkt w zakresie niezbędnym do określenia jego rzeczywistego stanu. Konsument nie może kontynuować użytkowania produktu do momentu odstąpienia od umowy. Każde "testowanie" i inne użytkowanie odbiegające od powyższego może być uznane za używanie towaru, co oznacza, że konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli zmniejszenie to zostało spowodowane zachowaniem, które nie jest absolutnie konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Otrzymany towar należy zwrócić w stanie nieuszkodzonym i w takiej samej ilości, chyba że został zniszczony, uszkodzony, utracony lub zmniejszony ilościowo bez winy konsumenta. Komunikat o odstąpieniu od umowy lub produkt uważa się za wysłany w terminie, jeżeli przesyłka zostanie dostarczona w określonym terminie.

Konsument musi zwrócić towar wraz ze wszystkimi powiązanymi dokumentami i fakturą. W przypadku zwrotu zwrócimy cenę zakupu tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, z wyjątkiem płatności kartą kredytową, jeśli nie została jeszcze wycofana.

W przypadku odstąpienia od umowy, w którym zastosowano kod rabatowy lub kod promocyjny, środki te zostaną uwzględnione jako rabat i nie zostaną zwrócone użytkownikowi. Tylko zapłacona kwota zostanie zwrócona użytkownikowi.

W przypadku umów kupna, firma może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do czasu odebrania przez konsumenta zwróconych towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towarów, chyba że firma oferuje możliwość samodzielnego odbioru zwróconych towarów.

Przedsiębiorca zwraca konsumentowi płatności otrzymane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zażądał użycia innego sposobu zapłaty i nie poniósł w związku z tym żadnych kosztów.

Konsument nie może żądać zwrotu poniesionych przez siebie dodatkowych kosztów, jeżeli wyraźnie wybrał środek transportu inny niż najbardziej opłacalny standardowy środek transportu oferowany przez przedsiębiorstwo.

Procedura zwrotów:
W przypadku chęci zwrotu towaru prosimy najpierw o kontakt mailowy - info@vitapur-home.pl ze zdjęciami towaru, abyśmy mogli przyspieszyć proces.

Nie oferujemy etykiet zwrotnych, tylko usługę odbioru. Nie oferujemy etykiet zwrotnych, zamiast tego GLS odbierze paczkę pod Twoim adresem dostawy.
Przesyłka nie wymaga od Ciebie żadnej dodatkowej pracy, upewnij się tylko, że przedmiot jest bezpiecznie zapakowany w dostarczone pudełko.

Czego potrzebujemy od Ciebie:

  • Adres odbioru, jeśli jest inny niż adres dostawy.
  • daty, która jest dogodna dla GLS, aby odebrać przedmiot.

GLS wystawi Ci pokwitowanie po dostarczeniu paczki. Jeśli wyślesz ją do nas, Twoje pieniądze zostaną zwrócone natychmiast, w przeciwnym razie będziemy czekać, aż paczka dotrze do naszego magazynu.

Brak uszkodzeń Prosimy o szczerość i poinformowanie nas o wszelkich uszkodzeniach towaru. Jeśli po otrzymaniu towaru stwierdzimy dalsze uszkodzenia, możemy odliczyć pewien procent od Twojego zwrotu. W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą z wyprzedzeniem.