Zasady i warunki

Niniejsze warunki określają zasady i warunki zakupów dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej www.vitapur-home.pl. Celem tych warunków jest ułatwienie Państwu zakupu oraz zwiększenie Państwa satysfakcji podczas korzystania z naszych produktów. Dajemy Ci również możliwość wypróbowania produktów i ich zwrotu, jeśli nie jesteś z nich zadowolony.

1. Zwroty produktów
Kupujący, który dokonuje zakupu w naszym sklepie internetowym ma prawo odstąpić od umowy. Wspomniane odstąpienie może być wykonane w ciągu 30 dni od daty dostarczenia zamówienia, o której firma jest informowana przez firmę kurierską. Kupujący nie musi podawać przyczyny swojej decyzji. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie kupujących będących osobami fizycznymi, którzy nabywają lub wykorzystują towary i usługi w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub zarobkową.

Jeżeli konsument otrzymał już towary i odstąpił od umowy, musi je zwrócić lub przekazać firmie lub osobie upoważnionej przez firmę do tego, niezwłocznie lub najpóźniej w ciągu 30 dni od powiadomienia. Uważa się, że konsument zwrócił towary w terminie, jeżeli odesłał je przed upływem 30-dniowego terminu zwrotu. W przypadku takiego odstąpienia od umowy konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób nie niezbędny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonalności. W przypadku zwrotu produktów zgodnie z przepisami ww. ustawy konsument nie ponosi żadnych kosztów poza kosztami bezpośredniego zwrotu towaru.

Przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od zakupu konsument może sprawdzić i przetestować produkt w zakresie niezbędnym do określenia jego rzeczywistego stanu. Konsument nie może kontynuować użytkowania produktu do momentu odstąpienia od umowy. Każde "testowanie" i inne użytkowanie odbiegające od powyższego może być uznane za używanie towaru, co oznacza, że konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli zmniejszenie to zostało spowodowane zachowaniem, które nie jest absolutnie konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Otrzymany towar należy zwrócić w stanie nieuszkodzonym i w takiej samej ilości, chyba że został zniszczony, uszkodzony, utracony lub zmniejszony ilościowo bez winy konsumenta. Komunikat o odstąpieniu od umowy lub produkt uważa się za wysłany w terminie, jeżeli przesyłka zostanie dostarczona w określonym terminie.

Konsument musi zwrócić towar wraz ze wszystkimi powiązanymi dokumentami i fakturą. W przypadku zwrotu zwrócimy cenę zakupu tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, z wyjątkiem płatności kartą kredytową, jeśli nie została jeszcze wycofana.

W przypadku odstąpienia od umowy, w którym zastosowano kod rabatowy lub kod promocyjny, środki te zostaną uwzględnione jako rabat i nie zostaną zwrócone użytkownikowi. Użytkownikowi zostanie zwrócona jedynie wpłacona kwota.

W przypadku umów kupna, firma może wstrzymać zwrot otrzymanych płatności do czasu odebrania przez konsumenta zwróconych towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towarów, chyba że firma oferuje możliwość samodzielnego odbioru zwróconych towarów.

Przedsiębiorca zwraca konsumentowi płatności otrzymane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zażądał użycia innego sposobu zapłaty i nie poniósł w związku z tym żadnych kosztów.

Konsument nie może żądać zwrotu poniesionych przez siebie dodatkowych kosztów, jeżeli wyraźnie wybrał środek transportu inny niż najbardziej opłacalny standardowy środek transportu oferowany przez przedsiębiorstwo.

Procedura zwrotów:

W przypadku chęci zwrotu towaru prosimy najpierw o kontakt mailowy - info@vitapur-home.pl ze zdjęciami towaru, abyśmy mogli przyspieszyć proces.

Nie oferujemy etykiet zwrotnych, tylko usługę odbioru. Nie oferujemy etykiet zwrotnych, zamiast tego GLS odbierze paczkę pod Twoim adresem dostawy.
Przesyłka nie wymaga od Ciebie żadnej dodatkowej pracy, upewnij się tylko, że przedmiot jest bezpiecznie zapakowany w dostarczone pudełko.

Czego potrzebujemy od Ciebie:

Adres odbioru, jeśli jest inny niż adres dostawy.
daty, która jest dogodna dla GLS, aby odebrać przedmiot.
GLS wystawi Ci pokwitowanie po dostarczeniu paczki. Jeśli wyślesz go do nas, Twoje pieniądze zostaną zwrócone natychmiast, w przeciwnym razie poczekamy, aż paczka dotrze do naszego magazynu.

Brak uszkodzeń Prosimy o szczerość i poinformowanie nas o wszelkich uszkodzeniach towaru. Jeśli po otrzymaniu towaru stwierdzimy dalsze uszkodzenia, możemy odliczyć pewien procent od Twojego zwrotu. W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą z wyprzedzeniem.

 

2. Wady materialne
Kiedy produkt jest wadliwy materialnie?
Jeżeli produkt nie ma właściwości niezbędnych do jego normalnego użytkowania lub obrotu.
Jeżeli produkt nie ma właściwości niezbędnych do szczególnego użytku, do którego konsument go kupuje, co było lub powinno być wiadome sprzedawcy.
Jeżeli produkt nie ma właściwości i jakości, które zostały wyraźnie lub milcząco uzgodnione lub zalecone.
Jeżeli dostawca dostarczył produkt, który nie odpowiada próbce lub modelowi, chyba że próbka lub model zostały dostarczone wyłącznie w celach informacyjnych.
Weryfikacja przydatności produktu
Przydatność produktu sprawdza się poprzez odniesienie do innego bezusterkowego produktu tego samego typu, jak również do deklaracji producenta lub informacji na samym produkcie.

Odpowiedzialność za wady materiałów
Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia konsumentowi produktów zgodnie z umową i odpowiada za wady materiałowe swojego świadczenia na podstawie ustawy o ochronie konsumentów. Konsument może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o wadach towarów, jeżeli zawiadomi dostawcę o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, ale najpóźniej w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia produktu.

Konsument, który zawiadomił dostawcę o wadzie w terminie, ma prawo żądać, aby dostawca:

usunął wadę towarów; lub
zwrotu części zapłaconej kwoty proporcjonalnie do wady; lub
wymienił wadliwe towary na nowe, wolne od wad; lub
zwrotu zapłaconej kwoty.
Roszczenia z tytułu wad materiałowych
Konsument musi na własny koszt i w ustawowym terminie poinformować usługodawcę o każdej wadzie materialnej wraz ze szczegółowym opisem wady. Konsument musi umożliwić świadczeniodawcy sprawdzenie produktu.

Prawo do złożenia reklamacji z tytułu wady fizycznej jest bliżej określone w ustawie o ochronie konsumentów.

Przed zwrotem towaru prosimy o poinformowanie nas drogą elektroniczną: info@vitapur-home.pl.

3. umowa i zamówienie z obowiązkiem zapłaty
3.1 Cena produktu, wartość VAT i koszty wysyłki są wyświetlane w koszyku przed zakończeniem zamówienia.

O wszystkich szczegółach zamówienia online zostaniesz powiadomiony na adres e-mail, który podałeś w koszyku podczas wprowadzania swoich danych. Jeśli nie otrzymasz go, być może wprowadziłeś nieprawidłowy adres e-mail. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami pod adresem info@vitapur-home.cz.

Umowa kupna zostaje zawarta między konsumentem a dostawcą, gdy konsument dokona zakupu na stronie internetowej www.vitapur-home.cz i otrzyma od dostawcy elektroniczne potwierdzenie na adres e-mail konsumenta. Od tego momentu wszystkie ceny i inne warunki są stałe i obowiązują zarówno dostawcę, jak i konsumenta.

Provident zobowiązuje się do przekazania Konsumentowi przy zakupie produktu następujących informacji:

dane identyfikacyjne firmy.
adres kontaktowy umożliwiający szybką i sprawną komunikację (e-mail, telefon).
istotne cechy towaru lub usługi
informacje o sposobie dostawy i możliwości dostarczenia produktów.
wyraźnie oznaczone ceny.
Umowa sprzedaży jest przechowywana przez firmę i można ją otrzymać na pisemny wniosek. Prośbę należy przesłać do:

Vitapur GmbH
Koschaftstrasse 38
9020 Klagenfurt am Wörthersee.
Austria

3.2 Korzystanie ze sklepu internetowego

Spółka prowadzi Sklep Internetowy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Sklep internetowy jest dostępny dla kupujących w każdej chwili, a dostawca zastrzega sobie prawo do czasowej dezaktywacji lub zawieszenia sklepu internetowego bez uprzedniego powiadomienia.

Możliwe jest, że sklep internetowy będzie czasowo niedostępny lub że płatności będą czasowo niedostępne z powodu konserwacji i aktualizacji sklepu internetowego. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Użytkownik może ponieść podczas konserwacji i/lub aktualizacji Sklepu internetowego.

4. Reklamacje i informacje.
W przypadku, gdy towar jest wadliwy, konsument może złożyć reklamację. Zwracane towary muszą być czyste, nieuszkodzone, bez plam i w oryginalnym opakowaniu, w przeciwnym razie dostawca nie jest zobowiązany do ich przyjęcia i zostaną one odesłane do konsumenta na koszt nadawcy. Zwrot produktów odbywa się za pośrednictwem GLS. Zwroty muszą być wcześniej uzgodnione poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@vitapur-home.pl. Prześlemy Państwu List Reklamacyjny, który prosimy o całkowite wypełnienie, gdyż jest to dokument kluczowy dla pomyślnego rozpatrzenia reklamacji i stanowi obowiązkowy element zwracanej przesyłki.

5. Anulowanie zamówienia przed dostawą
W przypadku wystąpienia błędu podczas zamawiania produktów za pośrednictwem strony www.vitapur-home.cz, klient musi anulować zamówienie w formie pisemnej na adres info@vitapur-home.pl.

6. Nieodebranie zamówionej przesyłki
Jeżeli doręczyciel nie może osobiście doręczyć przesyłki konsumentowi, pozostawia w skrzynce pocztowej zawiadomienie o przyjęciu przesyłki. Z tym zawiadomieniem konsument musi odebrać przesyłkę z wyznaczonej placówki w terminie określonym w zawiadomieniu. Po upływie okresu oczekiwania GLS zwróci przesyłkę na nasz adres, ponosząc dodatkowe koszty. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu konsument nie otrzyma powiadomienia o odbiorze przesyłki, powinien poinformować nas o tym na adres info@vitapur-home.pl, a my przekażemy mu dane do odbioru przesyłki. Nieodebranie przesyłki w wyznaczonym terminie oczekiwania nie będzie traktowane jako odstąpienie od umowy, gdyż umowa jest nadal ważnie zawarta. Jeśli konsument nie odbierze paczki dwukrotnie (2x), ma możliwość zapłaty za kolejnym razem tylko za pomocą faktury przedpłaconej, karty kredytowej lub PayPal w ciągu ośmiu dni od otrzymania oferty. Niestety, płatność za pobraniem nie jest już w tym przypadku możliwa.

Zamówione produkty zostaną dostarczone na adres, który został podany na naszej stronie internetowej jako adres dostawy.

Szacowany termin dostawy zostanie przekazany kupującemu po złożeniu zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy w przypadku zwiększonego popytu lub opóźnień w dostawie.

Produkty niedostępne w magazynie
W rzadkich przypadkach produkt może być niedostępny w magazynie, co będzie widoczne na samym produkcie. Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy produkt będzie ponownie dostępny w magazynie, skontaktuj się z nami pod adresem info@vitapur-home.pl.

Nie można zamówić produktu, którego nie ma w magazynie, poprzez sklep internetowy. 

7. Oferty i promocje
Aktualne oferty i promocje obowiązują wyłącznie w sklepie internetowym www.vitapur-home.pl. W przypadku promocji 1+1 GRATIS, rabat naliczany jest od ceny regularnej.

Rabaty i promocje nie kumulują się.

W Sklepie internetowym oferowane są również rabaty i inne promocje obniżające cenę produktów ("Promocje"). Każda Promocja oferowana jest po obniżonej cenie przez pewien (ograniczony) okres czasu, który jest ustalany dla każdej Promocji indywidualnie. Obniżona cena dotyczy wszystkich zakupów dokonanych w Okresie Promocji.

Niektóre promocje są ograniczone do nowych użytkowników, którzy nie dokonywali jeszcze zakupów w naszym sklepie internetowym. W takim przypadku powyższa promocja nie dotyczy dotychczasowych użytkowników. Wszelkie próby nadużywania takich promocji będą natychmiast blokowane, a adresy e-mail wykorzystywane do takich nadużyć będą usuwane bez powiadomienia. Rabaty i inne promocje zasadniczo nie kumulują się, chyba że w przypadku poszczególnych promocji wyraźnie zaznaczono inaczej.

9. Treści informacyjne
Treści zawarte w sklepie internetowym Vitapur mają charakter informacyjny i edukacyjny i nie mają na celu zastąpienia konsultacji medycznej. Prosimy o skonsultowanie z lekarzem przydatności naszych porad i sugestii w odniesieniu do Państwa stanu zdrowia. Teksty towarzyszące produktom mają charakter wyłącznie informacyjny i są dostarczane przez producenta. Aby uzyskać bardziej szczegółowe opisy i informacje, prosimy o kontakt z nami lub bezpośrednio z producentem produktu.

10. Zdjęcia produktów
Staramy się zapewnić odpowiednie zdjęcia wszystkich produktów w naszym sklepie internetowym www.vitapur-home.pl. W przypadku różnic pomiędzy wariantami kolorystycznymi a rzeczywistymi produktami, nie ma to wpływu na cechy produktu. Akceptujemy możliwość wystąpienia nieścisłości w danych, zdjęciach, tekstach, materiałach audio i wizualnych. Materiał dekoracyjny na zdjęciach nie jest wliczony w cenę, chyba że podano inaczej. W przypadku błędów, umożliwimy Państwu odstąpienie od umowy na nasz koszt.

11. Wyłączenie odpowiedzialności
Vitapur GmbH dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane w sklepie internetowym były spójne i aktualne. Cechy produktów, stany magazynowe i ceny mogą się jednak zmieniać tak szybko, że Vitapur GmbH nie jest w stanie skorygować informacji w sklepie internetowym. W takim przypadku poinformujemy konsumenta o wszelkich zmianach i damy mu możliwość anulowania zamówienia lub wymiany zamówionego produktu.

12. złożenie zamówienia lub umowy
Potwierdzone zamówienie lub zawarta umowa są przechowywane w formie elektronicznej w siedzibie Vitapur GmbH, Koschaftstrasse 38, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria. Konsument może uzyskać kopię umowy, prosząc o nią drogą elektroniczną na adres info@vitapur-home.pl.

13) Gromadzenie danych osobowych
Właścicielem (zbierającym dane) sklepu internetowego jest:

Vitapur GmbH
Koschaftstrasse 38
9020 Klagenfurt nad Wörthersee
Austria

Vitapur GmbH zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników swojego sklepu internetowego i rozwoju technologii zapewniających bezpieczne korzystanie z internetu. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy sklepu internetowego www.vitapur-home.pl.

Zgoda
Korzystając ze sklepu internetowego, konsument wyraża zgodę na praktyki ochrony danych opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Dokonując zakupu w sklepie internetowym, konsument upoważnia Vitapur GmbH jako administratora danych do gromadzenia i przetwarzania wszystkich danych podanych przez konsumenta oraz danych dotyczących treści zakupu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (ZVOP-1) oraz GDPR (General Data Protection Regulation).

Dostawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i innych danych zebranych w procesie zamówienia zgodnie z ZVOP-1 i GDPR, do ochrony ich przed ujawnieniem i udostępnieniem osobom trzecim oraz do wykorzystania ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i innej niezbędnej komunikacji.

Za użytkownika sklepu internetowego uważa się również użytkownika, który nie zrealizował zamówienia internetowego (zakończył pierwszy krok procesu zakupu i wyraził zgodę na warunki sklepu internetowego www.vitapur-home.pl).

Sklep internetowy może również automatycznie zbierać pewne informacje dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownika. Informacje te obejmują Państwa adres IP, typ przeglądarki, nazwę domeny, czas dostępu oraz adresy stron internetowych, które Państwo odwiedziliście w naszym sklepie internetowym. Informacje te są wykorzystywane przez dostawcę wyłącznie w celu obliczania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze sklepu internetowego oraz w celach optymalizacyjnych.

Wykorzystanie danych osobowych
Dostawca gromadzi dane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego i świadczenia żądanych usług. Dostawca może również wykorzystywać dane użytkowników do wewnętrznych celów badania rynku oraz do informowania konsumentów o nowych produktach i promocjach w sklepie internetowym, a także o nowych produktach i promocjach związanych z produktami lub usługami oferowanymi przez Vitapur GmbH.

Dane klientów przechowujemy trwale i wykorzystujemy je do stałego użytku, dopóki konsument nie zażąda inaczej. W przypadku "włamania" do bazy danych lub systemu komputerowego nie ponosimy odpowiedzialności za skutki.

14. Reklamacje i spory
Vitapur GmbH przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Vitapur GmbH dokłada wszelkich starań, aby wywiązać się z obowiązku zapewnienia skutecznego systemu rozpatrywania reklamacji. W przypadku wystąpienia problemu konsument może skontaktować się z Vitapur GmbH za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@vitapur-home.pl. Reklamacje należy składać za pośrednictwem adresu e-mail info@vitapur-home.pl. Postępowanie reklamacyjne jest poufne. Vitapur GmbH zdaje sobie sprawę, że podstawową cechą sporów konsumenckich jest dysproporcja pomiędzy wartością ekonomiczną roszczenia a czasem i kosztami związanymi z rozstrzygnięciem sporu, co stanowi również główną przeszkodę dla konsumenta w wystąpieniu na drogę sądową. Dlatego Vitapur GmbH stara się rozwiązywać wszelkie spory polubownie.

15. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
Vitapur GmbH nie uznaje żadnego oferenta pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za właściwego do rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego, który może zostać zgłoszony przez konsumenta zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich zgodnie z normami prawnymi.

Vitapur GmbH, jako dostawca towarów i usług w zakresie handlu internetowego na terytorium Republiki Austrii, publikuje na swojej stronie internetowej elektroniczny link do platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODRP).

Platforma jest dostępna dla konsumentów za pośrednictwem linku elektronicznego https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2016/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

16. Postanowienia końcowe
Niniejsze Warunki wraz z zamówieniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej, a także wszystkich podstron tej Strony, stanowią umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków zostanie uznane za (w całości lub części) niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób nieskuteczne, postanowienie to zostanie uznane za (w całości lub części) nieważne, natomiast pozostałe Ogólne Warunki pozostają w mocy.

Konsument gwarantuje, że przysługują mu w pełni prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków. Konsument zapewnia, że do wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków nie potrzebuje zgody żadnej osoby trzeciej.

Znajomość Ogólnych Warunków Konsument niniejszym zapewnia, że przeczytał Ogólne Warunki i w pełni zapoznał się z nimi przed ich akceptacją, w szczególności w zakresie wyłączenia odpowiedzialności.

Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu Republiki Austrii. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków podlegają jurysdykcji sądów Republiki Austrii.

Spółka ma prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej. Dalsze korzystanie ze strony internetowej będzie uważane za akceptację zmian obowiązujących w momencie korzystania z niej. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, masz prawo do odstąpienia od umowy.